Commerciële ondersteuning

Naast de inkomsten van de contributie en de inkomsten uit de kantine opbrengsten kunnen andere vormen van geldwerving een belangrijke inkomstenbron zijn van de club.

Waar de inkomsten uit contributie en de inkomsten uit de kantine vaak op een “natuurlijke” wijze plaatsvinden, vragen andere vormen van geldwerving om extra inspanning.

Dit wordt vaak vormgegeven door vrijwilligers. Hier is niets mis mee. Vrijwilligers zijn immers de bakermat van de vereniging. Echter zit daar ook de kwetsbaarheid. Vrijwilligers zijn immers niet altijd beschikbaar in zowel mankracht (vrouwkracht) als continuïteit.

Commerciëel plan

De begeleiding van een externe adviseur kan uitkomst bieden. De externe adviseur kan de inrichting van de commerciële organisatie verzorgen, alsook structuur aanbrengen in de commerciële tak van de vereniging. De externe adviseur kan helpen met het opstellen van een beleidsplan en/of het commerciële plan en deze continue bijsturen.

Kortom de externe adviseur kan helpen structuur op te bouwen en deze te behouden, wat de clubopbrengst op korte en langere termijn ten goede komt.

Football Talent Club Consultancy kan u hierin voorzien. Meer weten? Neem contact met ons op.

Meer informatie?